Vedan, teksty z maja 2013 roku

3 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Jest

Cisza , a miało grzmieć
w dziw­nie suchy ,dżdżys­ty dzień

Smut­no ,choć bez­tros­ki lico
przygląda się lus­trza­nym odbiciom

Pus­to ,w zag­ra­conym pokoju
nie­chcianych rek­wi­zytów, horroru

Zim­no ,w stru­gach promieni
brud­no,gdzie miało się zazielenić

Ra­zem ,nie wiele se­kund zostało
osob­no , na dob­re zamieszkało

Kocha­nie...od­bi­ja się o plecy
no­ce ,wy­gasłego wul­ka­nu podniety

Coś ,so­bie kiedyś Było... na­wet 
Dziś już nas­tało , po sprawie... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 maja 2013, 06:46

Któż...wie więcej o nas, niż my Sa­mi . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 maja 2013, 15:49

Dzieląc się Sobą, nie wol­no prze­sadzić z wiel­kością por­cji . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 maja 2013, 11:20

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]