Vedan, strona 3

387 tekstów – auto­rem jest Ve­dan.

Z No­wym Ro­kiem tra­dycyj­nie, po­jawiają się mo­tyle... postanowienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2016, 21:53

Bez groszy... nie ma milionów. 

myśl dnia z 17 stycznia 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 15 stycznia 2016, 22:05

Każdy ma swoją Drogę i włas­ne też na niej wy­boje...a można Autostradą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2015, 20:27

Być...tak sa­mo blis­ko do Ziemi ,jak i do Nieba. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 grudnia 2015, 21:35

Gdy może sta­je się jak morze, czas przes­tać być. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 grudnia 2015, 22:53

Dla bar­dzo wielu śmierć to ko­niec wszys­tkiego, dla tych szczęśliwszych...początek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 grudnia 2015, 21:19

Brat­nie Dusze nie występują w duecie...to wciąż po­większająca się or­kies­tra, pod ba­tutą naj­dosko­nal­sze­go dyrygenta. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 listopada 2015, 21:50

Set­ki drzew w za­gaj­ni­ku, ni­by każde in­ne wiel­kością ,barwą,kształtem...jed­nak czer­pią so­ki z tej sa­mej ziemi, pożywiając się pro­mieniami słońca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2015, 18:25

Słychać najgłośniej, to co usłyszeć się chce . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 listopada 2015, 20:16

Przychodzi ta­ki dzień...Gdy na­jefek­tywniej­sze oka­zuje się By­cie Dob­rym dla... Siebie . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 listopada 2015, 20:38

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]