Vedan, teksty ze stycznia 2016 roku

4 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

W pożodze wszecho­bec­ne­go zakłama­nia,trud­no oca­lić ziaren­ko prawdy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2016, 22:30

Dla wielu... naj­trud­niej­szym oka­zuje się zro­bić coś dla siebie, gdyż nie można liczyć na pok­lask i splen­dor . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 stycznia 2016, 21:55

Z No­wym Ro­kiem tra­dycyj­nie, po­jawiają się mo­tyle... postanowienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2016, 21:53

Bez groszy... nie ma milionów. 

myśl dnia z 17 stycznia 2016 roku
zebrała 26 fiszek • 15 stycznia 2016, 22:05

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]