Vedan, teksty z maja 2016 roku

4 teksty z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Uz­broić w pew­ność siebie, za­bez­pie­czoną kev­la­rem wie­dzy i jest szan­sa na przeżycie...Życia . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2016, 20:16

Czy is­tnieje skraj, gdzie kończy się prag­nienie po­siada­nia ? zaczy­nam wątpić . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 maja 2016, 20:26

Ot­warcie... przyz­nam,nie jed­no ma imię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2016, 21:41

Plony

Smut­ny ? Bo co ?
bra­kuje To­bie siły ?
Być jak wielu wokoło
pop­rawnie spolegliwym.

Prze­jedzo­nym, sumieniem
w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy.
Od­da­nym słusznej sprawie
...gdy krzyk,nie krzyczy.

Zla­ny, z jed­ności tłem
zniszczo­nej duszy,uśmiechu.
Roz­dartych kiedyś szat
os­tatniego,pełne­go oddechu.

Smu­cisz ? Bo co ?
do­padły Cię ,gorzkie żale ?
Spójrz na pełne dłonie
te­go, co sam wybrałeś. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 maja 2016, 16:47

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]