Vedan, teksty z listopada 2011 roku

20 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Ciepły po­ranek budzi do życia...zroz­pacze­ni wyz­nawcy dnia wczorajszego... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 listopada 2011, 13:30

Ludzie by­wają jak muchy...zaw­sze naj­bliżej tego...
co wokół siebie ro­bi dużo zamieszania... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 listopada 2011, 06:59

Szu­kając swej miłości ...często sięga­my po cudzą ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 listopada 2011, 07:15

Cichych wiel­bi­cieli włas­ne­go ego...słychać najgłośniej ! 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 listopada 2011, 07:34

Gdy wreszcie nad­chodzi...chwi­la zadumy...
Pier­wsza to miłość... czy os­tatnia ?! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 listopada 2011, 06:59

Brak ce­lu...bez­sensow­nym czy­ni strze­lanie . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 listopada 2011, 08:58

Ułom­na by­wa nasza miłość...anioły tracą skrzydła . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 listopada 2011, 06:48

Mądrość to też...dos­trzec dru­gie dno...nie za­nurzając się w wodę ! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 listopada 2011, 06:28

Trud­no zaufać ko­muś , kto ro­bi Coś dla nag­ro­dy...na­wet w niebie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 listopada 2011, 07:37

Przy­jaźń między ko­bietą i mężczyzną trwa tak długo...
jak rodzi się namiętność... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 listopada 2011, 06:34

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]