Vedan, teksty z grudnia 2015 roku

4 teksty z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ve­dan.

Każdy ma swoją Drogę i włas­ne też na niej wy­boje...a można Autostradą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2015, 20:27

Być...tak sa­mo blis­ko do Ziemi ,jak i do Nieba. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 grudnia 2015, 21:35

Gdy może sta­je się jak morze, czas przes­tać być. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 grudnia 2015, 22:53

Dla bar­dzo wielu śmierć to ko­niec wszys­tkiego, dla tych szczęśliwszych...początek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 grudnia 2015, 21:19

Vedan

Być drzewem, z mocnymi korzeniami a koroną w niebie . "Złoty Środek" moim miejscem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vedan

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 lutego 2017, 22:18Vedan sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

23 lutego 2017, 06:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

22 lutego 2017, 22:40Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st W us­tach pi­jane­go ,skry­te [...]

29 stycznia 2017, 22:42Cris sko­men­to­wał tek­st Początek

5 grudnia 2016, 09:50onejka sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

5 grudnia 2016, 00:33Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Kochając...wiele ry­zyku­jemy,Nie kochając tra­cimy [...]

4 grudnia 2016, 22:48Vedan sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

21 maja 2016, 16:09Jaromír Šťas­tný sko­men­to­wał tek­st Uzbroić w pew­ność siebie, [...]

3 maja 2016, 21:36Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy is­tnieje skraj, gdzie [...]

21 kwietnia 2016, 10:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspaniały czas...gdy się Żyje [...]